Έλληνες Καλλιτέχνες

ΧΑΝΔΡΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ

ΧΑΝΔΡΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ

Blind Date
εκδοχές πολιτισμικής ιθαγένειας
28 Ιουνίου - 27 Οκτωβρίου 2019
Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης Κρήτης - Ρέθυμνο