Έλληνες Καλλιτέχνες

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΠΑΝΟΣ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΠΑΝΟΣ

Blind Date
εκδοχές πολιτισμικής ιθαγένειας
28 Ιουνίου - 27 Οκτωβρίου 2019
Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης Κρήτης - Ρέθυμνο