Έλληνες Καλλιτέχνες

ΧΡΗΣΤΙΔΟΥ ΛΕΥΚΗ

ΧΡΗΣΤΙΔΟΥ ΛΕΥΚΗ

Blind Date
εκδοχές πολιτισμικής ιθαγένειας
28 Ιουνίου - 27 Οκτωβρίου 2019
Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης Κρήτης - Ρέθυμνο