Έλληνες Καλλιτέχνες

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΑΝΤΩΝΑΚΗΣ

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΑΝΤΩΝΑΚΗΣ

Blind Date
εκδοχές πολιτισμικής ιθαγένειας
28 Ιουνίου - 27 Οκτωβρίου 2019
Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης Κρήτης - Ρέθυμνο