Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Ρεθύμνης (Κ.Ε.ΔΗ.Ρ.)
Μέλη Δ.Σ.

Πρόεδρος
1.  Μπιρλιράκη Θεοπίστη - Δημοτική Σύμβουλος
     Αναπληρωτής ο κ. Σαμψών Στυλιανός, Δημοτικός Σύμβουλος
     
Αντιπρόεδρος
2.  Σπανουδάκης Στυλιανός, Δημοτικός Σύμβουλος 
     Αναπληρωτής ο κ. Μπιρικάκης Εμμανουήλ, Δημοτικός Σύμβουλος

Μέλη
3.  Λαχνιδάκης Δημήτρης, Δημοτικός Σύμβουλος 
     Αναπληρωτής ο κ. Αγριμάκης Νικόλαος, Δημοτικός Σύμβουλος

4.  Μιχάλα Ελευθερία, Μέλος της Δ.Κ. Ρεθύμνης
     Αναπληρωτής ο κ. Τσιμπισκάκης Ματθαίος, Δημοτικός Σύμβουλος

5.  Παλαφούτης Εμμανουήλ, Δημοτικός Σύμβουλος
     Aναπληρωτής ο κ. Φουρφουλάκης Εμμανουήλ, Δημοτικός Σύμβουλος

6.  Χουρδάκης Αντώνιος, Εκπρόσωπος του Πανεπιστημίου Κρήτης
     Αναπληρώτρια η κα Κονδύλη Γεωργία, Πανεπιστήμιο Κρήτης

7.  Κρυοβρυσσανάκη Καλλιόπη, Δημότης Ρεθύμνου
     Αναπληρώτρια η κα Φουρναράκη Μαρία

8.  Κουμεντάκης Γεώργιος, Δημότης Ρεθύμνου
     Αναπληρώτρια η κα Χαμογιωργάκη Ελένη, Δημότης Ρεθύμνου

9.  Μαραγκού Μαρία, Δημότης Ρεθύμνου
     Αναπληρωτής ο κ. Χρηστίδης Κωνσταντίνος, Δημότης Ρεθύμνου

10. Φραγκάκος Κωνσταντίνος, Δημότης Ρεθύμνου
     Αναπληρώτρια η κα Πατσαχάκη Έλενα, Δημότης Ρεθύμνου

11. Μηλιδάκη Στυλιανή, εκπρόσωπος των εργαζομένων της επιχείρησης 
     Αναπληρωτής ο κ. Ζαμπετάκης Κωνσταντίνος