ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ

Ο Εθελοντισμός στο Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης Κρήτης

Σημαντική συμβολή στο έργο και τη λειτουργία του Μ.Σ.Τ. Κρήτης αποτελεί η προσφορά της εθελοντικής εργασίας. Το Μουσείο δέχεται κατά καιρούς έναν περιορισμένο αριθμό εθελοντών, οι οποίοι προσφέρουν τις υπηρεσίες τους, στα διάφορα τμήματα, για ένα προσυμφωνημένο διάστημα.

Το Μ.Σ.Τ. Κρήτης προσφέρει τη δυνατότητα στους προσφερόμενους εθελοντές να απασχοληθούν δημιουργικά στον ελεύθερο χρόνο τους, στο πλαίσιο λειτουργίας και των δράσεων του φορέα.

Αποστολή δήλωσης ενδιαφέροντος και βιογραφικού στο info@cca.gr


Medphoto Festival 2017-2018
Critical Archives III: Identities
22 Δεκεμβρίου 2017 - 10 Μαρτίου 2018

Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης Κρήτης
Μεσολογγίου 32, παλιά πόλη, Ρέθυμνο