Ξένοι Καλλιτέχνες

HRBACEK MARY

Hrbacek Mary
Two in One, 2013                                                                                             Seeing Eye, 2013
Κάρβουνο σε χαρτί                                                                                Κάρβουνο σε χαρτί
76 x 56 εκ.                                                                                                                   76 x 56 εκ.
Hrbacek.a   Hrbacek.b

Curious Mother,
2011                                                                                        Inside Out, 2013
Κάρβουνο σε χαρτί                                                                                 Κάρβουνο σε χαρτί
76 x 56 εκ.                                                                                                                    76 x 56 εκ.
Hrbacek.c    Hrbacek.d

Βαλέριος Καλούτσης
Μεταμορφώσεις ενός τοπίου
22 Μαρτίου - 16 Ιουνίου 2019
Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης Κρήτης - Ρέθυμνο