Έλληνες Καλλιτέχνες

ΛΕΒΕΝΤΑΚΟΥ ΜΑΓΔΑ

Λεβεντάκου Μάγδα
Διάλογοι, 1992
Βινιλικό (ακρυλικά χρώματα)
90 x 140 εκ.

Leventakou1

Blind Date
εκδοχές πολιτισμικής ιθαγένειας
28 Ιουνίου - 27 Οκτωβρίου 2019
Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης Κρήτης - Ρέθυμνο