Έλληνες Καλλιτέχνες

ΟΥΔΙΝOΤΗ ΑΓΝΗ

Ουδινότη Αγνή
Χωρίς τίτλο, 1971
Γλυπτική: Μπρούντζος
25 x 28 x 13 εκ.

Oudinoti1