Έλληνες Καλλιτέχνες

ΟΥΔΙΝOΤΗ ΑΓΝΗ

Ουδινότη Αγνή
Χωρίς τίτλο, 1971
Γλυπτική: Μπρούντζος
25 x 28 x 13 εκ.

Oudinoti1

Βαλέριος Καλούτσης
Μεταμορφώσεις ενός τοπίου
22 Μαρτίου - 16 Ιουνίου 2019
Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης Κρήτης - Ρέθυμνο