Προσβασιμότητα

Προσβασιμότητα

Προσβασιμότητα ΑΜΕΑ

Το 2015 ολοκληρώθηκαν οι εργασίες για την προσβασιμότητα των ΑΜΕΑ στους εκθεσιακούς χώρους του Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης Κρήτης.

Τα έργα προσβασιμότητας υλοποιήθηκαν στο πλαίσιο του προγράμματος διασυνοριακής συνεργασίας Ελλάδα – Κύπρος 2007-2013 στο οποίο ο Δήμος Ρεθύμνου σε συνεργασία με το Δήμο Αγίας Νάπας και με την Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία στην Ελλάδα (ΕΣΑμεΑ) υλοποίησαν την πράξη «Αγία Νάπα – Ρέθυμνο: Καθολικά Προσβάσιμες Πόλεις». Η πράξη αυτή στοχεύε στη βελτίωση υποδομών και γενικότερα συνθηκών προσβασιμότητας για άτομα με αναπηρία σε χώρους και υπηρεσίες.

Το έργο στο Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης Κρήτης, όπως αναμενόταν, εξασφαλίζει την απόλυτη προσβασιμότητα τόσο εκτός του κτηρίου όσο και μέσα σε αυτό σε άτομα με αναπηρία. Οι χώροι διαμορφώθηκαν κατάλληλα ώστε να τηρούνται οι προδιαγραφές ασφαλείας αλλά παράλληλα να είναι λειτουργική η κίνηση εντός της πινακοθήκης και μεταξύ των ορόφων.

Πρόσβαση από Χανιά & Ηράκλειο

 


View the Museum of Contemporary Art of Crete in a larger map.

Χώροι Στάθμευσης

 


Δείτε το Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης Κρήτης σε μεγαλύτερο χάρτη.