Έλληνες Καλλιτέχνες

ΡΑΠΤΗΣ ΑΚΗΣ

Ράπτης Άκης
Σύμπλεγμα Ι, 2012
Μικτή τεχνική
140 x 96 εκ.

RaptisA