Έλληνες Καλλιτέχνες

ΡΑΫΜΟΝΔΟΣ (ΠΑΝΟΣ)

Ραϋμόνδος (Πάνος)
Άγγελος, 1989
Ξύλο
1,70 x 0,49 x 0,46 εκ.
Raimondos