Έλληνες Καλλιτέχνες

ΡΟΡΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

Ρόρρης Γιώργος
Γυναίκα καθισμένη στο πάτωμα, 1991 - 1992
Λάδι σε καμβά
1,50 x 1,80 εκ.

Rorris