Εικαστικά Εργαστήρια, Χριστούγεννα 2004 - Εργαστήρι