Εικαστικά Εργαστήρια, 2004 - Ημέρα χωρίς αυτοκίνητο