Εικαστικά Εργαστήρια, 2005 - Διαγωνισμός Ζωγραφικής