Εικαστικά Εργαστήρια, Καλοκαιρινά τμήματα 2017

Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης Κρήτης / Μεσολογγίου 32
Εκπαιδευτικός Τομέας – Εικαστικά Εργαστήρια / Χειμάρας 8

Καλοκαιρινα Εκπαιδευτικα Προγράμματα
20 Ιουνιου – 27 Ιουλιου 2017


Τα Εικαστικά Εργαστήρια του Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης Κρήτης ενημερώνουν τους  μικρούς και μεγάλους φίλους τους, ότι διοργανώνουν     καλοκαιρινά  μαθήματα εικαστικών τεχνών, από τις 20 Ιουνίου έως 27 Ιουλίου με θέμα: "Ο γύρος του κόσμου μέσα από την τέχνη".

Κατά τη διάρκεια των εκπαιδευτικών προγραμμάτων, τα παιδιά θα γίνουν μικροί καλλιτέχνες  ακολουθώντας τη μεθοδολογία της ομαδοσυνεργατικής και  διερευνητικής μάθησης. Μέσα από την παρατήρηση, τη συζήτηση, την έρευνα, το παιχνίδι, τις κατασκευές και τις εναλλακτικές εικαστικές δραστηριότητες, θα πειραματιστούν, θα εκφραστούν και θα δομήσουν νέα γνώση, με το μοναδικό τρόπο: της κεραμικής, της ζωγραφικής, των μικτών τεχνικών, των  κατασκευών, της Ιστορίας της τέχνης και πολλών άλλων εκπλήξεων…….

Λόγω του περιορισμένου αριθμού των θέσεων παρακαλούμε τους ενδιαφερόμενους γονείς, να δηλώσουν έγκαιρα συμμετοχή. Στις κρατήσεις θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας. Διάρκεια μαθημάτων: 20 Ιουνίου έως 27 Ιουλίου.

Π ρ ό γ ρ α μ μ α  μ α θ η μ Α τ Ω Ν
-Τμήμα Α΄,Β΄,Γ΄, Δημοτικού: Τρίτη και Πέμπτη στις ώρες 10οο-12.οο.
-Τμήμα Δ΄, Ε΄, ΣΤ, Δημοτικού: Τρίτη και Πέμπτη στις ώρες 12.οο-14.οο.
-Προπαρασκευαστικό ελεύθερου σχεδίου Αρχιτεκτονικής-ΤΕΙ-Κ. Τεχνών:
Τετάρτη στις ώρες 10.οο-14.οο.
-Ξεναγήσεις και Μουσειοπαιδαγωγικά Προγράμματα στο Μουσείο (καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους).
Στο χώρο του Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης Κρήτης υλοποιούνται Ξεναγήσεις και Μουσειοπαιδαγωγικά Προγράμματα.
Απευθύνονται σε όλες τις ηλικιακές ομάδες (μαθητές, φοιτητές, ενήλικες) και σε οργανωμένες ομάδες (Σύλλογοι, όμιλοι…….) και προσφέρονται έπειτα από επικοινωνία, για το συντονισμό του επιλεγμένου Προγράμματος.

Ε Τ Η Σ Ι Α  Ε Κ Θ Ε Σ Η  Ε Ι Κ Α Σ Τ Ι Κ Ω Ν  Ε Ρ Γ Α Σ Τ Η Ρ Ι Ω Ν
Σας προσκαλούμε στα εγκαίνια της ετήσιας έκθεσης των Εικαστικών Εργαστηρίων με έργα παιδιών και ενηλίκων περιόδου 2016-2017 τη Δευτέρα 12 Ιουνίου 2017 19.30 η ώρα στο χώρο των Εικαστικών Εργαστηρίων – Χειμάρας 8.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ – ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:
Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης Κρήτης/ Εκπαιδευτικός Τομέας – Εικαστικά Εργαστήρια 
(ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ  ΡΕΘΥΜΝΗΣ ( Κ.Ε.ΔΗ.Ρ.)) Χειμάρας 8, 74 131 Ρέθυμνο
Τ: +30 28310 57353, 52530 F: +30 28310 57353 E-mail: ikaerg@cca.gr • http\\:www.cca.gr

Βαλέριος Καλούτσης
Μεταμορφώσεις ενός τοπίου
22 Μαρτίου - 16 Ιουνίου 2019
Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης Κρήτης - Ρέθυμνο

Η Ποίηση της Μνήμης
Έκθεση με Έλληνες καλλιτέχνες του Βερολίνου
21 Σεπτεμβρίου 2018 - 17 Μαρτίου 2019
Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης Κρήτης
Τζαμί Καρά Μουσά Πασά