Παράλληλες, 2004 - 4ο Καλλιτεχνικό Κυνήγι θησαυρού