Εικαστικά Εργαστήρια, 2005 - Ημέρα κατά του ρατσισμού