Εικαστικά Εργαστήρια, 2005 - Σεμινάριο κούκλας/ενήλικες

Βαλέριος Καλούτσης
Μεταμορφώσεις ενός τοπίου
22 Μαρτίου - 16 Ιουνίου 2019
Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης Κρήτης - Ρέθυμνο