Βγαίνοντας από τα χρόνια του πολέμου 1940 – 1960

Βγαίνοντας από τα χρόνια του πολέμου 1940 – 14960, Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης Κρήτης Ρέθυμνο

Τίτλος έκδοσης:  Βγαίνοντας από τα χρόνια του πολέμου 1940 – 14960
Leaving behind the wartime years 1940 - 1960
Αρ. σελίδων:  45
Έτος έκδοσης:  2001, Ρέθυμνο
Πληροφορίες:  Στο πλαίσιο ομώνυμης έκθεσης.
Φωτογραφίες μνήμης, ανθρώπων που η ματιά τους βρέθηκε να παρακολουθεί την ιστορία σε κάποιες οριακές στιγμές. Ερασιτέχνες ή επαγγελματίες φωτογράφοι, ενταγμένοι στην υπόθεση του ανθρώπου.

Βαλέριος Καλούτσης
Μεταμορφώσεις ενός τοπίου
22 Μαρτίου - 16 Ιουνίου 2019
Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης Κρήτης - Ρέθυμνο