Δέκα Κεφάλαια. Έργα από τη Μόνιμη Συλλογή

Ten Chapters


Τίτλος έκδοσης     
Title: 

Δέκα Κεφάλαια / Ten chapters

Isbn: 978-618-83484-0-0
Αρ. σελίδων:  24
Έτος έκδοσης:  2017, Αθήνα
Πληροφορίες:  Δίγλωσσσος. 
Ο κατάλογος εκδόθηκε στο πλαίσιο της ομώνυμης έκθεσης.

Η Ποίηση της Μνήμης
Έκθεση με Έλληνες καλλιτέχνες του Βερολίνου
21 Σεπτεμβρίου 2018 - Τέλος Μαρτίου 2019
Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης Κρήτης
Τζαμί Καρά Μουσά Πασά