Γεράσιμος Στέρης, Σχέδια 1920 - 1935


Γεράσιμος Στέρης, Σχέδια 1920 - 1935, Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης Κρήτης, Ρέθυμνο

Τίτλος έκδοσης:  Γεράσιμος Στέρης, Σχέδια 1920 - 1935
  Έργα από τη συλλογή της Alpha Bank 
 Gerassimos Steris, Drawings 1920 - 1935
  Works from the collection of Alpha Bank
Αρ. σελίδων:  47
Έτος έκδοσης:  2000, Αθήνα
Πληροφορίες:  Στο πλαίσιο ομώνυμης έκθεσης. 37 έργα του Γεράσιμου Στέρη της περιόδου 1920 – 1935 από Τις συλλογές της Alpha Bank, ξεδιπλώνουν το μίτο στον επισκέπτη να δει, μέσα από τους ποιητικούς όγκους της παλέτας, μια ελληνική γη που δεν υπάρχει πια.

 

Βαλέριος Καλούτσης
Μεταμορφώσεις ενός τοπίου
22 Μαρτίου - 16 Ιουνίου 2019
Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης Κρήτης - Ρέθυμνο