Γιάννης Τζερμιάς. Οιδίπους. Εικόνες μετά την τύφλωση

Γιάννης Τζερμιάς. Οιδίπους. Εικόνες μετά την τύφλωση

tzermias


Τίτλος έκδοσης /
Title: 

Γιάννης Τζερμιάς. Οιδίπους. Εικόνες μετά την τύφλωση
Yiannis Tzermias. Oedipus. Reflections after blindness
Isbn: 978-960-99341-2-1
Αρ. σελίδων:  44
Έτος έκδοσης:  2012, Ρέθυμνο
Πληροφορίες:  Δίγλωσσσος.
Ο κατάλογος εκδόθηκε στο πλαίσιο της ομώνυμης έκθεσης.

Βαλέριος Καλούτσης
Μεταμορφώσεις ενός τοπίου
22 Μαρτίου - 16 Ιουνίου 2019
Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης Κρήτης - Ρέθυμνο