Κοσμογραφίες, 2012

cosmographies


Τίτλος /Title:

Κοσμογραφίες / Cosmographies
Isbn: 978-960-99341-5-2

Αρ. σελίδων:
No of pages:

106

Έτος έκδοσης
Edition year
2012, Στρασβούργο
2012, Strasbourg
Πληροφορίες:
Info
Τρίγλωσσσος / Three languages
Ο κατάλογος εκδόθηκε στο πλαίσιο της ομώνυμης έκθεσης

Η Ποίηση της Μνήμης
Έκθεση με Έλληνες καλλιτέχνες του Βερολίνου
21 Σεπτεμβρίου 2018 - Τέλος Μαρτίου 2019
Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης Κρήτης
Τζαμί Καρά Μουσά Πασά