Κοσμογραφίες, 2012

cosmographies


Τίτλος /Title:

Κοσμογραφίες / Cosmographies
Isbn: 978-960-99341-5-2

Αρ. σελίδων:
No of pages:

106

Έτος έκδοσης
Edition year
2012, Στρασβούργο
2012, Strasbourg
Πληροφορίες:
Info
Τρίγλωσσσος / Three languages
Ο κατάλογος εκδόθηκε στο πλαίσιο της ομώνυμης έκθεσης

Μάρκος Αρμάος - Σοφία Πορταλάκη
Πορεία για Δύο
Εγκαίνια: 16 Μαρτίου 2018, 19:30
Μ.Σ.Τ. Κρήτης, Μεσολογγίου 32, παλιά πόλη - Ρέθυμνο