Ο κήπος στην πόλη της ΑΚΕΚ


Ο κήπος στην πόλη της ΑΚΕΚ, Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης Κρήτης, Ρέθυμνο

Τίτλος έκδοσης:  Ο κήπος στην πόλη της ΑΚΕΚ – The garden of the city of AKEK
Αρ. σελίδων:  8
Έτος έκδοσης:  1999, Ρέθυμνο
Πληροφορίες:  Στο πλαίσιο των παρεμβάσεων σε χώρους εκτός των Εργαστηρίων, τα Εικαστικά Εργαστήρια και ο Τομέας Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων του Κ.Σ.Ε.Δ., οργάνωσε ένα τετράωρο πρόγραμμα στο εργοστάσιο της ΑΚΕΚ.

 

Βαλέριος Καλούτσης
Μεταμορφώσεις ενός τοπίου
22 Μαρτίου - 16 Ιουνίου 2019
Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης Κρήτης - Ρέθυμνο