Ο θάνατος του Τσε Γκεβάρα

Ο θάνατος του Τσε Γκεβάρα, Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης Κρήτης, Ρέθυμνο

Τίτλος έκδοσης:  Ο θάνατος του Τσε Γκεβάρα
Αρ. σελίδων:  70
Έτος έκδοσης:  2002, Αθήνα
Πληροφορίες:  Στο πλαίσιο ομώνυμης έκθεσης. Πίσω στο κοντινό μας παρελθόν και στα οριακά γεγονότα που το όρισαν, η δολοφονία του Τσε Γκεβάρα τον Οκτώβρη του 1967. Πώς αντέδρασαν οι καλλιτέχνες τότε, πώς το γεγονός φτάνει επίκαιρο σήμερα και κάτω από ποιους όρους;
Η όλη παρουσία ερευνά τη φύση της δημιουργίας στο ζήτημα του θανάτου, όπως το διαπραγματεύεται η δυναμική και ο αισθητικός χαρακτήρας των καλλιτεχνών που έχουν σαν αφετηρία τους μια κοινή συνείδηση απέναντι στα πράγματα.(Κέντρο Σύγχρονης Τέχνης Ρεθύμνης – Πανεπιστήμιο Κρήτης – Κρατικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης).

Βαλέριος Καλούτσης
Μεταμορφώσεις ενός τοπίου
22 Μαρτίου - 16 Ιουνίου 2019
Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης Κρήτης - Ρέθυμνο