Πόπη Τσουκάτου.

Πόπη Τσουκάτου.

Σιωπή

tsoukatou


Τίτλος έκδοσης /
Title: 

Πόπτη Τσουκάτου. Σιωπή
Popi Tsoukatou. Silence
Isbn: 978-960-99341-4-5
Αρ. σελίδων:  44
Έτος έκδοσης:  2012, Ρέθυμνο
Πληροφορίες:  Δίγλωσσσος.
Ο κατάλογος εκδόθηκε στο πλαίσιο της ομώνυμης έκθεσης.