Πρόσωπα στο αστικό τοπίο. Μία νέα γενιά καλλιτεχνών από τη Βρετανία


Πρόσωπα στο αστικό τοπίο. Μία νέα γενιά καλλιτεχνών από τη Βρετανία, Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης Κρήτης, Ρέθυμνο

Τίτλος έκδοσης:  Πρόσωπα στο αστικό τοπίο. Μία νέα γενιά καλλιτεχνών από τη Βρετανία
 Private Face – Urban Space. A new generation of artists from Britain
Αρ. σελίδων:  102
Έτος έκδοσης:  1997, Αθήνα
Πληροφορίες:  Στο πλαίσιο ομώνυμης έκθεσης. Η έκθεση οργανώθηκε στο πλαίσιο της ART ATHINA 5 ’97. Η επικοινωνία του ελληνικού εικαστικού κοινού με την σύγχρονη Βρετανική τέχνη και ιδιαίτερα με τις σημερινές πραγματώσεις της, μας προσφέρει τη δυνατότητα μίας άμεσης επαφής, μίας χρήσιμης γνωριμίας με τις προτάσεις των Νεότερων καλλιτεχνών της.

Βαλέριος Καλούτσης
Μεταμορφώσεις ενός τοπίου
22 Μαρτίου - 16 Ιουνίου 2019
Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης Κρήτης - Ρέθυμνο