Ψίθυροι, 2015

Whispers

Τίτλος /Title: Ψίθυροι / Whispers

Αρ. σελίδων: 
No of pages:

30

Isbn 978-960-99341-6-9
Έτος έκδοσης
Edition year
2015, Ρέθυμνο
2015, Rethymno
Πληροφορίες:
Info
Δίγλωσσος / Two languages
Ο κατάλογος εκδόθηκε στο πλαίσιο της ομώνυμης έκθεσης

Μάρκος Αρμάος - Σοφία Πορταλάκη
Πορεία για Δύο
Εγκαίνια: 16 Μαρτίου 2018, 19:30
Μ.Σ.Τ. Κρήτης, Μεσολογγίου 32, παλιά πόλη - Ρέθυμνο