Ψίθυροι, 2015

Whispers

Τίτλος /Title: Ψίθυροι / Whispers

Αρ. σελίδων: 
No of pages:

30

Isbn 978-960-99341-6-9
Έτος έκδοσης
Edition year
2015, Ρέθυμνο
2015, Rethymno
Πληροφορίες:
Info
Δίγλωσσος / Two languages
Ο κατάλογος εκδόθηκε στο πλαίσιο της ομώνυμης έκθεσης


10 Κεφάλαια 
Έργα από τη Μόνιμη Συλλογή
25 Μαϊου - 12 Δεκεμβρίου 2017

Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης Κρήτης
Μεσολογγίου 32, παλιά πόλη, Ρέθυμνο