Ψίθυροι, 2015

Whispers

Τίτλος /Title: Ψίθυροι / Whispers

Αρ. σελίδων: 
No of pages:

30

Isbn 978-960-99341-6-9
Έτος έκδοσης
Edition year
2015, Ρέθυμνο
2015, Rethymno
Πληροφορίες:
Info
Δίγλωσσος / Two languages
Ο κατάλογος εκδόθηκε στο πλαίσιο της ομώνυμης έκθεσης

Βαλέριος Καλούτσης
Μεταμορφώσεις ενός τοπίου
22 Μαρτίου - 16 Ιουνίου 2019
Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης Κρήτης - Ρέθυμνο