Ζωγραφική στον κινηματογράφο


Ζωγραφική στον κινηματογράφο, Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης Κρήτης, Ρέθυμνο

Τίτλος έκδοσης:  Ζωγραφική στον κινηματογράφο – Painting in the cinema
 Αρ. σελίδων:  47
 Έτος έκδοσης:  1995, Αθήνα
 Πληροφορίες:  Στο πλαίσιο της ομώνυμης έκθεσης.
 Γιγαντοαφίσες, λιθόγραφα και μακέτες της περιόδου 1950 – 1975 από Έλληνες ζωγράφους. Συλλογή Hellafi

 

Βαλέριος Καλούτσης
Μεταμορφώσεις ενός τοπίου
22 Μαρτίου - 16 Ιουνίου 2019
Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης Κρήτης - Ρέθυμνο