The Wrech of Serenity

The Wrech of Serenity

Το Ναυάγιο της Γαλήνης, Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης Κρήτης

Title:  The Wrech of Serenity
Pages:  183
Year:  2002, Nicosia
Info:   

Eric Giovon
Creative Varieties
29 June - End of October 2019
Ibrahim Han Mosque - Fortezza